ઢાંકપછેડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાંકપછેડો કરવો

  • 1

    છુપાવવું; છુપાવવા માટે બહાનું આગળ કરવું.