ઢાંકપિછોડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાંકપિછોડો કરવો

  • 1

    છુપાવવું; છુપાવવા માટે બહાનું આગળ કરવું.