ઢાકોઢૂંબો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાકોઢૂંબો

પુંલિંગ

  • 1

    વધેલું ખાવાનું કે ઘરમાં ઉઘાડું હોય તે તપાસી કરીને ઢાંકવું - બંધ કરવું તે.

મૂળ

'ઢાંકવું' પરથી

ઢાકોઢુંબો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાકોઢુંબો

પુંલિંગ

  • 1

    વધેલું ખાવાનું કે ઘરમાં ઉઘાડું હોય તે તપાસી કરીને ઢાંકવું - બંધ કરવું તે.

મૂળ

'ઢાંકવું' પરથી