ગુજરાતી

માં ઢાકોઢુંબોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢાકોઢુંબો1ઢાકોઢૂંબો2

ઢાકોઢુંબો1

પુંલિંગ

  • 1

    વધેલું ખાવાનું કે ઘરમાં ઉઘાડું હોય તે તપાસી કરીને ઢાંકવું - બંધ કરવું તે.

મૂળ

'ઢાંકવું' પરથી

ગુજરાતી

માં ઢાકોઢુંબોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢાકોઢુંબો1ઢાકોઢૂંબો2

ઢાકોઢૂંબો2

પુંલિંગ

  • 1

    વધેલું ખાવાનું કે ઘરમાં ઉઘાડું હોય તે તપાસી કરીને ઢાંકવું - બંધ કરવું તે.

મૂળ

'ઢાંકવું' પરથી