ઢાળદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાળદાર

વિશેષણ

  • 1

    ઢાળ – ઢોળાવવાળું.