ઢાળ ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાળ ઊતરવો

  • 1

    જોગ આવવો.

  • 2

    ઢોળાવ ઉપરથી નીચે ઊતરવું; ઢોળાવ પાર કરવો.