ઢાળ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાળ પડવો

  • 1

    એક તરફ ઢળતું રહેવું.