ઢાળે પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાળે પાડવું

  • 1

    રાગે પાડવું; વ્યવસ્થિત ચાલે તેમ કરવું.