ઢીંક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીંક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધીબકો; ધપ્પો (ઢીંક મારવી).

મૂળ

રવાનુકારી

ઢીક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધીબકો; ધપ્પો.