ગુજરાતી

માં ઢીકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢીક1ઢીંક2

ઢીક1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધીબકો; ધપ્પો.

ગુજરાતી

માં ઢીકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢીક1ઢીંક2

ઢીંક2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધીબકો; ધપ્પો (ઢીંક મારવી).

મૂળ

રવાનુકારી