ગુજરાતી

માં ઢીકોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢીકો1ઢીંકો2

ઢીકો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઢીંકો; ઢીકો; મુક્કી; ગડદો; ઠોંસો.

ગુજરાતી

માં ઢીકોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢીકો1ઢીંકો2

ઢીંકો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઢીકો; મુક્કી; ગડદો; ઠોંસો.

મૂળ

રવાનુકારી