ઢીંકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીંકો

પુંલિંગ

  • 1

    ઢીકો; મુક્કી; ગડદો; ઠોંસો.

મૂળ

રવાનુકારી

ઢીકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીકો

પુંલિંગ

  • 1

    ઢીંકો; ઢીકો; મુક્કી; ગડદો; ઠોંસો.