ઢીલાં ઢાળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીલાં ઢાળવાં

  • 1

    ઢીલું મૂકવું; મંદ પડવું.