ઢીલી દોરી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીલી દોરી મૂકવી

  • 1

    રહેમ - નજર રાખવી; છૂટછાટ આપવી.