ઢોચકું ઊડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢોચકું ઊડી જવું

  • 1

    માથું કપાઈ જવું.

  • 2

    સાવ હારવું.