ગુજરાતી માં ઢોલણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઢોલણ1ઢોલણ2

ઢોલણ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનો ખાટલો; પલંગડી.

ગુજરાતી માં ઢોલણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઢોલણ1ઢોલણ2

ઢોલણ2

પુંલિંગ

 • 1

  પહેરવાનું લૂગડું.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઢોલડી; નાનો ખાટલો; પલંગડી.

 • 2

  ઢોલીની સ્ત્રી.