ઢોલ પીટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢોલ પીટવું

  • 1

    જાહેર કરવું.