ઢોળી પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢોળી પાડવું

  • 1

    (ને માથે) જવાબદારી નાખવી.