ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

  • 1

    ટ વર્ગનો-મૂર્ધસ્થાની અનુનાસિક (આ અક્ષરથી શરૂ થતો શબ્દ ભાષામાં નથી.).

મૂળ

सं.