તુક્કો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુક્કો ઊઠવો

  • 1

    મનમાં ઓચિંતો કોઈ ખ્યાલ આવવો.