તકતી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તકતી મૂકવી

  • 1

    દાતાનું નામ કાયમ રહે તે માટે તેના નામવાળી ચકતી ભીંતમાં ચણાવી લેવી.