તકતો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તકતો

પુંલિંગ

 • 1

  મોટી તકતી.

 • 2

  અરીસો.

 • 3

  મઢેલું ચિત્ર કે ફોટો (ચ.).

તક્તો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તક્તો

પુંલિંગ

 • 1

  તકતો; મોટી તકતી.

 • 2

  અરીસો.

 • 3

  મઢેલું ચિત્ર ફોટો (ચ.).