તકરારિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તકરારિયું

વિશેષણ

  • 1

    તકરાર કરવાની ટેવવાળું.

  • 2

    તકરારવાળું-તકરાર કરવી પડે તેવું.