તકરારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તકરારી

વિશેષણ

  • 1

    તકરારિયું; તકરાર કરવાની ટેવવાળું.

  • 2

    તકરારવાળું-તકરાર કરવી પડે તેવું.

  • 3

    તકરારને લગતું; તકરારનો વિષય બનેલું.