તકરાર ઊભી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તકરાર ઊભી થવી

  • 1

    તકરાર થવી.