તકલીફમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તકલીફમાં પડવું

  • 1

    કષ્ટમાં ફસાવું.