તકલી કાંતવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તકલી કાંતવી

  • 1

    તકલી વડે કાંતવું.