ગુજરાતી

માં તકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તકાર1તુંકાર2

તકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    ત અક્ષર કે ઉચ્ચાર.

ગુજરાતી

માં તકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તકાર1તુંકાર2

તુંકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    તું કહીને બોલાવવું તે; ટુંકારો.