ગુજરાતી

માં તખતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તખતી1તખ્તી2

તખતી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાચ કે ધાતુની ચાર ખૂણાવાળી ચકતી.

 • 2

  એક ઘરેણું.

મૂળ

જુઓ તખ્તી

ગુજરાતી

માં તખતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તખતી1તખ્તી2

તખ્તી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તકતી; કાચ કે ધાતુની ચાર ખૂણાવાળી ચકતી.

 • 2

  એક ઘરેણું.