ગુજરાતી

માં તખતોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તખ્તો1તખતો2તખતો3

તખ્તો1

પુંલિંગ

 • 1

  તખતો; મોટી તકતી.

 • 2

  અરીસો.

 • 3

  મઢેલું ચિત્ર ફોટો (ચ.).

ગુજરાતી

માં તખતોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તખ્તો1તખતો2તખતો3

તખતો2

પુંલિંગ

 • 1

  મોટી તકતી.

 • 2

  અરીસો.

 • 3

  મઢેલું ચિત્ર કે ફોટો (ચ.).

 • 4

  મંચ; રંગભૂમિ; 'પ્લેટફોર્મ'.

ગુજરાતી

માં તખતોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તખ્તો1તખતો2તખતો3

તખતો3

પુંલિંગ

 • 1

  મોટી તકતી.

 • 2

  અરીસો.

 • 3

  મઢેલું ચિત્ર કે ફોટો (ચ.).