તંગલા ઊડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંગલા ઊડવા

  • 1

    તણખા ઝરવા; તકરાર થવી.