તંગલા વેરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંગલા વેરવા

  • 1

    તકરારનાં બીજ નાંખવાં; કજિયા કરવા.