ગુજરાતી

માં તેજાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેજાળ1તેજાળું2

તેજાળ1

વિશેષણ

  • 1

    તેજવાળું.

મૂળ

'તેજ' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં તેજાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેજાળ1તેજાળું2

તેજાળું2

વિશેષણ

  • 1

    તેજવાળું.

મૂળ

'તેજ' ઉપરથી