તેજ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેજ પડવું

  • 1

    પ્રકાશ મારવો.

  • 2

    શેહમાં દબાવું.