તેજ મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેજ મારવું

  • 1

    પ્રકાશવું.

  • 2

    રૂઆબ પડવો.