ગુજરાતી

માં તટકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તટક1તૂટક2

તટક1

ક્રિયાવિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો તડ; તડાક.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં તટકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તટક1તૂટક2

તૂટક2

વિશેષણ

 • 1

  છૂટું પડી ગયેલું.

 • 2

  ખંડિત; અપૂર્ણ.

 • 3

  સતત કે લગાતાર ચાલુ નહિ એવું.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  છૂટક; કકડે કકડે.