તટસ્થેશ્વરવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તટસ્થેશ્વરવાદી

પુંલિંગ

  • 1

    ઈશ્વર તટસ્થ છે એવા વાદમાં માનનાર.