તટસ્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તટસ્થ

વિશેષણ

  • 1

    નિષ્પક્ષ.

  • 2

    પક્ષપાત રહિત; નિરપેક્ષ.