તડકીછાંયડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડકીછાંયડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તડકો અને છાંયડો.

  • 2

    છોકરાંની એક રમત.

  • 3

    લાક્ષણિક સુખઃદુખ.