તડકો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડકો ખાવો

  • 1

    તડકામાં બેસી તેની ગરમી લેવી.