તડકો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડકો થવો

  • 1

    બપોર થવા; તાપ પડવો (તડકો આવવો, તડકો પડવો, તડકો જવો).