તડતડ બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડતડ બોલવું

  • 1

    સામું બોલવું; ઝટ સામો જવાબ આપવો.

  • 2

    ઝટ ઝટ બોલવું.