ગુજરાતી માં તડાતડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તડાતડ1તડાતડ2

તેડાતેડ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઉપરાઉપરી-ખૂબ વાર તેડવું તે.

મૂળ

'તેડવું' પરથી

ગુજરાતી માં તડાતડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તડાતડ1તડાતડ2

તડાતડ2

અવ્યય

 • 1

  ઝટઝટ; ઉપરાઉપરી.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી માં તડાતડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તડાતડ1તડાતડ2

તડાતડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બોલાબોલી; મારામારી.

 • 2

  ચડાચડી; સ્પર્ધા.

 • 3

  ઉતાવળ; ધમાચકડી.

મૂળ

જુઓ તડંતડા