તેડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેડી જવું

  • 1

    સાથે લઈ જવું.