તડી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડી પડવી

  • 1

    માર કે ગાળો યા ઠપકાની ઝડી વરસવી.