તેડી લાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેડી લાવવું

  • 1

    લેવા-બોલાવવા જવું; લઈ આવવું (જેમ કે, વહુને.).