તેડું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેડું કરવું

  • 1

    નોતરવું; સાથે આવવા કહેવું કે તેમ કહેવા માણસ મોકલવું.