તડ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડ દઈને

  • 1

    તડ અવાજની સાથે; ઝટ.