તડ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડ પડવું

  • 1

    ભાગલા પડવા (પ્રાયઃ બ૰ વ૰ માં).