તણખલાને તોલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તણખલાને તોલે

  • 1

    તણખલા જેવું તુચ્છ.