તણખા ઊડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તણખા ઊડવા

  • 1

    લાગતામાંથી તણખા નીકળવા.

  • 2

    થોડીઘણી અસર કે નુકસાની પહોંચવી.