તણાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તણાઈ જવું

  • 1

    ખેંચાઈ જવું.

  • 2

    તવાઈ જવું.

  • 3

    ખર્ચના ખાડામાં ઊતરી પડવું.