તણાઈ મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તણાઈ મરવું

  • 1

    ગજા ઉપરાંત ખર્ચ કરવું; વાદે ચડી નુકસાનના ખાડામાં ઊતરવું.